پارسینه: مجید بهره‌مند با فرزاد جمشیدی به گفتگو نشست تا در مورد ممنوع الکار بودن و شایعات اخیر با مخاطبین پارسینه گپی جذاب داشته باشد.
۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۷
۰
 
ارسال نظر