گوناگون

باورهای نادرست در مورد استرس

پارسینه: استرس مدیریت شده باعث مولد بودن و شادی ما می شود. استرس مدیریت نشده باعث آسیب و حتی مرگ می شود.
۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۵
۰
باورهای نادرست در مورد استرس
 
1- استرس در مورد همه به یک صورت است
استرس در مورد هرکس، متفاوت است. چیزی که برای یک نفر، استرس آور است برای کسی دیگر ممکن است نباشد. هرکسی به صورت متفاوتی به استرس واکنش نشان می دهد.
 
 
2- استرس همیشه بد است
بر اساس این عقیده، نداشن استرس باعث خوشحالی و سلامتی می شود. این نادرست است. استرس برای انسان همان نقشی را دارد که تنش برای سیم ویلون: اگر سیم شل باشد، ویلون صدای گرفته و گوش خراشی دارد؛ اگر سفت باشد، ویلون صدای جیغی دارد. استرس می تواند بوسه مرگ باشد یا چاشنی زندگی. موضوع این است که چگونه آن را مدیریت کنیم. استرس مدیریت شده باعث مولد بودن و شادی ما می شود. استرس مدیریت نشده باعث آسیب و حتی مرگ می شود.
3- استرس همه جا هست، نمی توان درمورد آن کاری انجام داد
زندگی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که استرس بر ما غالب نشود. برنامه موثر شامل تنظیم اولویت ها و حل مسایل ساده در ابتدا و سپس دست گرفتن مسایل پیچیده تر است. وقتی که استرس به نادرستی مدیریت شود، نمی توان اولویت بندی کرد. در اینصورت همه مسایل شما یکسان به نظر می رسد و همه جا با استرس مواجه می شوید.
4- بهترین تکنیک های کاهش استرس، متداول ترین آنهاست
تکنیکی جهان شمول در مورد کاهش استرس وجود ندارد. ما همه متفاوتیم، زندگی مان متفاوت است، موقعیت های ما متفاوت است و واکنش های ما متفاوت است. تنها یک برنامه جامع که برای هرکس مجزا طراحی شده باشد موثر است.
5- وقتی نشانه ای نباشد، استرسی هم نیست
نبود نشانه های استرس به معنی این نیست که استرسی هم نیست. در واقع، استتار نشانه ها ممکن است به واسطه استعمال دارو باشد.
6- تنها به نشانه های اصلی استرس باید توجه کرد
این عقیده می گوید که اگر با نشانه های کوچکی مواجه شدید مانند سردرد یا ترش کردن معده، بدون نگرانی از آن صرف نظر کنید. نشانه های کوچک استرس یک هشدار اولیه است که زندگی شما در حال خارج شدن از کنترل شماست و شما باید کار بهتری در این زمینه انجام دهید و استرس را مدیریت کنید.


مترجمه حمید همتی از اینجا
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<