جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۴ آبان
پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۴ آبان مشخص شد.
۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۰
۰

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۴ آبان در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

کاربر رایانه - پایه ۱۰ - مشترک رشته‌ها - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته مشترک مکانیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ازدیاد نباتات - پایه ۱۰- رشته مشترک کشاورزی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

تعمیر بوستر ترمز خودرو - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰

نصب وسرویس دستگاه‌های الکترونیکی اداری - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰

طراحی سربند و پیراهن زنانه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعه اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعه اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعه اجتماعی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

عربی پایه هشتم

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۸

اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان

ساعت۱۱:۲۰

درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۵

درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۵:۳۰

درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰

عربی، زیان قران ۱ پایه دهم

رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰

زمین شناسی پایه یازدهم

رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰

عکاسی طبیعت پایه دوازدهم

رشته فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰

دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک پایه دوازدهم

رشته الکتروتکنیک

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2