جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۳ آبان
پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۳ آبان مشخص شد.
۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۱:۳۰
۰

آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۳ آبان در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

دانش فنی پایه - پایه۱۰ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

مکانیزم تعویض دنده در جعبه دنده - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰

سیستم انتقال قدرت - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰

طراحی لباس بچه گانه - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

هنر پایه نهم

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۸

علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰

درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۲ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هشتم

برنامه شبکه امید

ساعت:۱۰:۳۰

درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم

ساعت:۱۱:۰۰

درس تاریخ معاصر پایه یازدهم

ساعت:۱۲:۰۰

درس‌نقشه کشی یازدهم و دوازدهم

ساعت:۱۲:۳۰

درس دانش فنی پایه دهم و یازدهم

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2