اضافه کاری چه شرایطی دارد؟
پارسینه: کارفرمایان باید بدانند که نمی‌توانند کارگران را به اضافه کاری مجبور کنند و کارگر برای انجام اضافه کاری باید رضایت داشته باشد.
۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۳
۰
اضافه کاری، همان طور که از نامش پیداست ساعت کاری اضافه بر آن ۸ ساعتی است که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است، اما نکته‌ای که کارگران و به ویژه کارفرمایان باید بدانند این است که اضافه کاری اجباری وجود ندارد و کارفرما نمی‌تواند کارگران را به اضافه کاری مجبور کند یا در همان اول کار شرط بگذارد که باید بیش‌تر از ساعت کاری قانونی کار کنند.

اضافه کاری نمی‌تواند همیشگی باشد فقط در صورتی که کارگاه نیاز به کار اضافه‌تر داشته باشد آن هم وقتی که کارگر خودش تمایل به اضافه کاری داشته باشد می‌تواند انجام شود با این وجود کارگرانی را داریم که مدعی هستند اضافه کاری ایستاده اند، اما کارفرما مزد آن‌ها را نمی‌پردازد و می‌گوید که کارگران به خواست خود اضافه‌تر کار کرده اند، اما باید گفت اضافه کاری به خواست و تقاضای کارفرما و با رضایت کارگر انجام می‌شود.

کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می‌کنند ساعت کاری کم تری نسبت به کارگران دیگر دارند و کار اضافه‌تر هم نباید انجام دهند این موضوع برای کارگران شب کار و آن‌هایی که به سن قانونی نرسیده اند هم صدق می‌کند. محاسبه اضافه کار بستگی به نرخ ساعت کاری دارد. برای محاسبه اضافه کار ابتدا باید نرخ یک ساعت کار عادی کارگر را محاسبه کرد و ۴۰ درصد دستمزد هر ساعت کار را به نرخ یک ساعت کار اضافه کرد.

ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی، تعلق می‌گیرد.

ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است

الف - موافقت کارگر

ب - پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تبصره- ساعات کار اضافی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید، (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد، مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود، (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین)

الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب - اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی قطع شده باشد.

تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار‌های خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2