فتوای رهبر انقلاب در مورد خواستگاری: یک نگاه بدون چادر و روسری مشکلی ندارد
پارسینه: آیا در جلسه خواستگاری، برای اطلاع و آگاهی پسر از خصوصیات ظاهری دختر، جایز است به دختر بدون چادر و روسری نگاه کند؟ اگر برای ازدواج با آن دختر مانعی نیست و پسر در صورت پسندیدن، قصد دارد با او ازدواج کند و احتمال میدهد با نگاه، آگاهی بیشتری به دختر پیدا میکند و با قصد لذت نگاه نکند، اشکال ندارد؛ البته اگر یک نگاه، کافی باشد، تکرار نگاه جایز نیست.
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷
۰

فتوای رهبر انقلاب در مورد خواستگاری: یک نگاه بدون چادر و روسری مشکلی ندارد

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2