جدول مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۶ مهر
پارسینه: آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۶ مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.
۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۳
۰

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران به شرح زير است:

روز دوشنبه ۲۶ مهر :

شبکه ‌آموزش :

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨:۰۰ تا ۸:۳۰
دانش فنی تخصصی - پایه۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩
مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹ تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD- پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
نصب ، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی - پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمانی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۲۰
سرویس چرخ خودرو - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای


۶ پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی


متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
آمادگی دفاعی پایه نهم


متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی


ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکشبکه قرآن:

ساعت ۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵
درس دین و زندگی ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هشتم
شبکه امید :

ساعت ۱۰:۳
درس:هویت اجتماعی
پایه:دوازده
رشته:علوم تحربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۰۰
درس:تاریخ معاصر
پایه:یازدهم
رشته :علوم تجربی و ریاضی فیزیک
دروس فنی حرفه ای

ساعت ۱۱:۳۰
درس:عکاسی طبیعت
پایه:دوازدهم
رشته: فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۰۰
درس:فیزیک
پایه: دهم یازدهم
رشته: مشترک همه‌ رشته ها

 
 
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2