شرکت ها را باید به سرمایه گذاری در مناطق محروم تشویق هدایت کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
پارسینه: میرکاظمی، گفت: با جهت دهی و سیاست‌های حمایتی باید شرکت‌ها را به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته که دارای منابع و ثروت‌های خدادای هستند، هدایت کرد.
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۱
۰

 میرکاظمی، رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: با برنامه ریزی، شاخص گذاری و نظارت، رشد و توسعه کشور امکان پذیر است، طبق آمایش سرزمین‌ها ماموریتی بر عهده سازمان است، بنابر این خواسته‌ها و توقع ما نظارت دقیق برای تحقق اهداف و نحوه برنامه‌ها و همچنین میزان سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ خواهد بود.

این عوض کابینه دوازدهم تاکید کرد: با جهت دهی و سیاست‌های حمایتی باید شرکت‌ها را به سمتی هدایت کرد که با سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته که دارای منابع و ثروت‌های خدادای هستند شکوفایی و رشدی که برای چشم انداز توسعه همه جانبه کشور مدنظر است تحقق پیدا کند.

وی افزود: مناطق آزاد باید پیشگام تحول و توسعه برای کشور باشند و برای اهدافی که ماموریت در آن دارند باید پاسخگو باشد. با تغییر رویه‌ها و قرار دادن شاخص، مشخص شدن ماموریت و پاسخگو بودن مدیران، اتفاق‌های مبارکی برای کشور قابل تحقق است، با برنامه ریزی، احساس مسئولیت و پاسخگویی، مسیر رشد و توسعه همه جانبه برای کشورمان امکان پذیر است.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2