عکسى تاریخى براى ملت آمریکا و افغانستان
پارسینه: او آخرین نظامى آمریکایى است که خاک افغانستان را ترک مى کند. سرلشکر کریس دوناهو، فرمانده لشکر ٨٢ هوابرد ارتش آمریکا، سپاه هجدهم هوابرد در حال سوار شدن بر هواپیمای باری C-۱۷ در فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل، افغانستان.
۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶
۰

عکسى تاریخى براى ملت آمریکا و افغانستان

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2