جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۵۰
۰
 آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

عملیات تکمیلی - پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
اسکلت سازی -رشته ساختمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی زبان پرسپکتیو- پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰
پرورشی- هدایت تحصیلی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰۰
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ١٧:۳۰
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
تفکر و سواد رسانه‌ای -پایه ۱۰-مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵
تاریخ معاصر - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته‌ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۷:۵۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۲۰

درس فارسی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵

درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۹:۱۰

درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵

درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰

درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸ تا ۸:۳۰

علوم و معارف قرآنی ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹

احکام ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰

هدیه‌های آسمان سوم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲

آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠

دین و زندگی ۲ - پایه ۱۱ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

متوسطه اول

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

آموزش قرآن پایه هشتم
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2