افزایش ۴۳ درصدی موارد جدید ابتلا به سرطان در ایران طی سال‌های ۹۵ تا ۴۰۴
ملک زاده اعلام کرد:
پارسینه: نتایج مطالعه مهم پژوهشگران ایرانی که بر اساس آخرین داده‌های ملی ثبت سرطان مبتنی برکل جمعیت کشور (با پوشش صد در صدی) صورت گرفته، افزایش ۴۳ درصدی موارد جدید ابتلا به سرطان در سال ۲۰۲۵ /۱۴۰۴ در مقایسه با دهه پیش از آن را پیش بینی کرده است.
۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۷
۰
به گزارش پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رهبر تیم تحقیقاتی مطالعه Cancer in Iran ۲۰۰۸ to ۲۰۲۵: Recent incidence trends and short‐term predictions of the future burden که توسط دکتر غلامرضا روشندل، دانشیار اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی گلستان (نویسنده اول) و با همکاری شماری از محققان ایرانی و بین المللی انجام و در  مجله   International Journal of Cancer منتشر شده است، درباره نتایج آن گفت: پیش بینی می‌شود تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان در ایران از ۱۱۲ هزار مورد ثبت شده سرطان‌ها بدون محاسبه سرطان پوست در سال ۹۵  به ۱۶۰ هزار مورد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد که این میزان، افزایش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم عوامل خطر و تغییرات جمعیتی در افزایش سرطان‌های ایران ۱۴۰۴

به گفته رییس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، حدود ۲۹ درصد افزایش سرطان‌ها در ایران طی سال ۱۴۰۴ /۲۰۲۵ مربوط به تغییرات در ساختار جمعیتی ایران (رشد جمعیت و پیری جمعیت) و ۱۴ درصد نیز با سایر عوامل از جمله  «توسعه و تشدید عوامل خطر بروز سرطانها» مرتبط است.

بیشترین  تغییرات پیش بینی شده در موارد جدید بروز سرطان‌ها

دکتر ملک زاده بیشترین افزایش پیش بینی شده در موارد جدید ابتلا به سرطان در ایران طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۹۵ را  مربوط به سرطان‌های تیروئید (۱۱۴ درصد)، پروستات (۶۷ درصد)، پستان (۶۳ درصد)، روده بزرگ (۵۴ درصد)، تخمدان (۵۱ درصد)، ریه (۴۹ درصد)، لنفوم غیرهوچکین (۴۵ درصد)، مغز و سیستم عصبی (۴۰ درصد)، معده (۳۰ درصد)، مثانه (۲۶ درصد) و سرطان خون (۲۴ درصد) دانست و گفت: طبق این پیش بینی انتظار می‌رود که موارد جدید سرطان مری به دلیل بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و اصلاح سبک زندگی ایرانیان طی ده‌های گذشته، با کاهش ۱۷.۵ درصدی در ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه شود.

به گفته دکتر غلامرضا روشندل، نویسنده اول مطالعه حاضر،  پیش بینی تعداد موارد جدید بروز سرطان در ۱۴۰۴ در این تحقیق، بر اساس داده‌های برنامه ملی ثبت سرطان طی سال‌های ۸۸ تا ۹۵ صورت گرفته  و همانند گزارشات بین المللی مشابه، در این مطالعه، سرطان پوست از آنالیز حذف شده و صرفا موارد سرطان‌های تهاجمی (invasive) با کد رفتار ۳ (بر اساس سیستم کدگذاری بین المللی ICD-O) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

نرخ بروز سرطان‌ها در آخرین آمار برنامه ملی ثبت سرطان ایران

مسوول برنامه ملی ثبت سرطان، ضمن اشاره به این که آخرین آمار بروز سرطان‌ها در ایران مربوط به سال ۹۶ است  گفت: موارد جدید سرطان‌ها با محاسبه سرطان پوست در این سال، ۱۳۵  هزار مورد (۱۶۹ در هر ۱۰۰ هزار ایرانی) بوده که در این میان،  سهم مردان ۵۲ درصد (۷۰ هزار مورد – ۱۸۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر) و زنان ۴۸ درصد (۶۵ هزار مورد – ۱۶۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر) بوده است.

دکتر روشندل، همچنین میزان بروز سرطان‌ها در ایران طی سال ۹۶ بدون محاسبه سرطان پوست را ۱۲۳ هزار مورد جدید (۱۵۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر) اعلام کرد که به گفته وی سهم مردان، ۵۱ درصد  (۶۳ هزار مورد – ۱۶۰ در هر ۱۰۰ هزار) و زنان ۴۹ درصد (۶۰ هزار مورد – ۱۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر) بوده است.

۱۰ سرطان نخست شایع  در هر دو جنس ایران بر اساس آخرین آمار برنامه ملی ثبت سرطان (۹۶)

دکتر ملک زاده، محقق بین المللی سرطان  نیز ۱۰ سرطان نخست شایع در ایران بدون محاسبه سرطان پوست در هر دو جنس را شامل: پستان، پروستات، روده بزرگ، معده، ریه، مثانه، تیروئید، لوکمی، رحم، مغز و سیستم عصبی برشمرد.

شایعترین سرطان‌ها در مردان و زنان ایرانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شایعترین سرطان‌های بروز یافته در مردان ایران را نیز شامل پروستات، معده، روده بزرگ، مثانه، ریه، لوکمی، مغز و سیستم عصبی، لنفوم غیرهوچکین، مری، کبد، و شایعترین سرطان‌ها در زنان ایرانی را شامل پستان، روده بزرگ، تیروئید، معده، رحم، لوکمی، تخمدان، مغز و سیستم عصبی، ریه و مری اعلام کرد.

ایران در منطقه «خطر متوسط» نقشه جهانی سرطان

دکتر ملک زاده وقوع سونامی سرطان در ایران را رد کرد و گفت: در حال حاضر میزان بروز سالانه سرطان در ایران (۱۶۹ در ۱۰۰ هزار نفر) کمتر ازمیانگین میزان بروز سالانه سرطان در دنیا (۲۰۱ در ۱۰۰ هزار نفر) است.

بر اساس این  آمار، همچنین  میزان بروز سرطان در مردان و زنان ایرانی (۱۸۰ در ۱۰۰ هزار و ۱۶۰ در ۱۰۰ هزار) نسبت به میانگین جهانی (۲۲۲ در ۱۰۰ هزار و ۱۸۶ در ۱۰۰ هزار) کمتر است.

وی افزایش آمار سرطان در ایران طی سال‌های گذشته و پیش بینی افزایش برای سال‌های آینده را متاثر از برقراری نظام ثبت سرطان که منجر به ثبت موارد بروز یافته با دقت بیشتر طی سال‌های اخیر بوده  و نیز رشد جمعیت و پیری جمعیت همانند بسیاری از نقاط جهان دانست و تاکید کرد: سهم ۱۴ درصدی تشدید و توسعه عوامل خطر در افزایش سرطان‌ها طی سال‌های آینده نیز بسیار بااهمیت است.

محقق بین المللی سرطان طبق این آمار، موقعیت ایران در نقشه جهانی سرطان «ثبت سرطان سازمان بهداشت جهانی» «GLOBOCAN، را در منطقه «خطر متوسط» از نظر میزان بروز موارد جدید سرطان‌ها اعلام کرد.

 
مرگ سالانه  ۵۵ هزار ایرانی بر اثر سرطان‌ها

سرطان‌ها، نخستین عامل مرگ زودرس در ایران

وی، با اشاره به وقوع بیش از ۵۵ هزار مرگ سالانه ناشی از سرطان‌ها در ایران، این بیماری را نخستین عامل مرگ زودرس در کشور دانست و گفت: ۳۴ هزار مرگ از مجموع ۱۲۲ هزار مرگ سالانه زودرس (زیر ۷۰ سال) و ۱۱ هزار مرگ از مجموع ۸۵ هزارمرگ خیلی زودرس (زیر ۵۰ سال) سالانه در ایران ناشی از سرطانهاست.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که نزدیک به ۲۵۰ هزار ایرانی در حال حاضر با سرطان زندگی می‌کنند افزود: نزدیک به نیمی از سرطان‌ها قابل معالجه و نیمی دیگر قابل پیشگیری هستند.

رییس پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد ایران سرطان را پرهزینه‌ترین بیماری در ایران دانست و افزود: دو سوم بیماران مبتلا به سرطان گرفتار هزینه‌های کمرشکن سرطان می‌شوند.

وی مهمترین عوامل خطر بروز سرطان‌ها را سبک زندگی ناسالم (پرخوری، بی تحرکی و چاقی و اضافه وزن، عدم مصرف سبزیجات تازه و میوه طی پنج وعده در روز، مصرف سیگار، دخانیات، تریاک، الکل، قند و شیرینی ها، غذا‌های پرچرب، نمک زیاد، نوشیدنی‌های داغ، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و ..) وعوامل خطر دیگری شامل مصرف آب آشامیدنی غیربهداشتی، استفاده از سوخت‌های بیوزیستی در فضا‌های بسته، آلودگی هوا، عفونت‌ها شامل عفونت‌های جنسی، هپاتیت‌ها و سایرعفونت‌های سرطانزا و ... دانست.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2