برنامه درسی روز پنجشنبه دوم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۳۰
۰

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوم اردیبهشت ماه پخش می‌شود، به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی معماری- رشته نقشه کشی معماری و نقشه کشی ساختمان -پایه ۱۱و ۱۲-شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
رسم فنی - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
پایه و اصول صفحه آرایی- رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰

آموزش معلمان - آموزش یادگیری علوم تجربی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۵
ریاضی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۵ تا ١٧:۴۰
زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار ۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۷:۵۵ درس تاریخ۲ پایه۱۱تمامی رشته ها.
ساعت۸:۲۰ درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها .
ساعت۸:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته
ساعت۹:۱۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۹:۳۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۲۵درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس هندسه۳پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2