برنامه درسی روز سه شنبه سی و یکم فروردین ماه مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه سی و یکم فروردین از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۴:۳۰
۰
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سی و یکم فروردین ماه پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣٠، شهروند الکترونیک پایه ۱۰؛ رشته نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ٨:٣٠ تا ۹، دانش فنی پایه رشته صنایع چوب و مبلمان؛ پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰، ارتباط موثر پایه ۱۱ رشته خدمات؛ شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، طراحی فیگور رشته چهره سازی؛ پایه ۱۱ شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰، نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی؛ پایه ۱۲ شاخه کاردانش

۶ پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش؛ پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰، فارسی و نگارش؛ پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰، مطالعه و مهارت‌های اجتماعی؛ پایه سوم
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰، بازی و ریاضی؛ پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰، فارسی و نگارش؛ پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰، فارسی و نگارش؛ پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰، علوم تجربی؛ پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰، علوم تجربی؛ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، علوم تجربی؛ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ١۶:۳۰، آموزش معلمان؛ تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰ تا ١٧:۰۰، ریاضی سه پایه ۱۲؛ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:۰۰ تا ١٧:۳۰، شیمی دو پایه ۱۱؛ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰، ریاضی سه پایه ۱۲؛ علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰، زمین شناسی پایه ۱۱؛ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت ۷:۴۵، درس جامعه شناسی سه پایه ۱۲؛ رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی
ساعت ۸:۱۵، درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱؛ مشترک همه رشته‌ها
ساعت ۸:۴۵، درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱؛ رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی
ساعت ۹:۱۰، درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱؛ رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی
ساعت ۹:۳۵، درس جامعه شناسی یک پایه ۱۰؛ مشترک همه رشته‌ها
ساعت ۱۰، درس جغرافیای ایران پایه ۱۰؛ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۰:۲۵، درس زبان خارجی سه پایه۱۲؛ مشترک همه رشته
ساعت ۱۰:۵۰، درس هندسه ۲ پایه ۱۱؛ مشترک همه رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵، درس حسابان ۲ پایه ۱۲؛ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۴۵، درس حسابان ۲ پایه ۱۲؛ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما:
ساعت ۸:۰۰، اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
ساعت ۸:۳۰، تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
ساعت ۱۱، درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان
ساعت ۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن چهارم دبستان
ساعت ۱۵، عربی زبان قرآن ۲؛ رشته‌های علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
ساعت ۱۵:۳۰، پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2