جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۴ فروردین
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۴ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۵
۰
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۴ فروردین را مشخص کرد.
شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی - رشته پایه۱۲-رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
دانش فنی تخصصی - رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کارگاه گرافیک - پایه ۱۲- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی فیگور - رشته چهره سازی - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲ - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰تا ١٧:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
تفکر و سواد رسانه‌ای - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی
شبکه ۴

ساعت۷:۴۵

درس جامعه شناسی۳

ساعت۸:۱۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۱۵ درس زبان خارجی۲پایه ۱۱مشترک همه رشته‌ها

ساعت۸:۴۵

درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰

درس جامعه شناسی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۳۵

درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰مشترک همه رشته‌ها

ساعت۱۰

درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰:۲۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته

ساعت۱۰:۵۰

درس هندسه۲ پایه۱۱مشترک همه رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵

درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۴۵

درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵
عربی زبان قران ۲ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2