برنامه درسی روز دوشنبه بیست و سوم مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه بیست و سوم فروردین ماه از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۳
۰

به گزارش یکشنبه شب مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز بیست و سوم فروردین ماه پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
اطلاعات و ارتباطات-رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تزین کار (روبان دوزی) - پایه ۱۲ - رشته پوشاک - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
برش و دوخت چهل تیکه - پایه ۱۲- رشته پوشاک - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۳۰:١۶ تا ۱۶:۵۰
آموزش معلمان - فرایند هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵

درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۱۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵

درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰

درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰:۲۵

درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰

درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۴۵

درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
اموزش قرآن پایه هشتم مقطع اول متوسطه

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2