۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۰
۰

مدرسه تلویزیونی ایران ۲۸ اسفند

پارسینه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شد.
مدرسه تلویزیونی ایران ۲۸ اسفند
برنامه‌های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش (۷) و شبکه ۴ سیما برای پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه - رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه- رشته الکترونیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی - رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ تفکر و سبک زندگی- سبک زندگی و عوامل موثر بر آن پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی - تو نیکی می‌کن در دجله انداز پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی- تخمین مسافت پایه نهم

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۱۰:۱۵درس زبان۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.
ساعت۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسطه اول
ساعت۱۵:۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2