گوناگون

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران روز یک شنبه ۱۷ اسفند

پارسینه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه‌های تلویزیونی آموزش و قرآن صدا و سیما در روز یک شنبه ۱۷ اسفند اعلام شد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۰
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران روز یک شنبه ۱۷ اسفند
جدول پخش مدرسه تلویزیونی (آموزش تلویزیونی دروس مدارس) روز یک شنبه ۱۷ اسفند ٩٩ از قرار ذیل است:

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ نازک دوری - رشته پوشاک - پایه ۱۰-شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ ریاضی یک -پایه ۱۰- رشته مشترک تمامی رشته‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱ نصب و سرویس دستگاه‌های الکترونیکی اداری - رشته الکترونیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ آشنایی باعملکرددستگاه اسیلوسکوپ - رشته الکترونیک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- ساده کردن عبارت‌های توان دار پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی- اعداد رادیکالی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی - حل نمونه سوال‌های فصل ۵ و ۶ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: پرورشی- تشخیص و درمان اختلال یادگیری

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


شبکه ۴:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<