برنامه درسی روز یکشنبه سوم اسفندماه مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه سوم اسفند ‌ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳
۰

به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ۸:۳۰

دیجیتال و کاربرد آن - رشته الکترونیک - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸:۳۰ تا ٩

آشنایی با دستگاه‌های اندازه‌گیری - پایه ۱۰- رشته الکترونیک-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰

صفحه آرایی -پایه ۱۲- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

حسابداری حقوق و دستمزد - رشته حسابداری - پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰

حسابداری تکمیلی - رشته حسابداری - پایه ۱۱- شاخه کاردانش،

پایه ۶ ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی - پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰

فارسی و نگارش-پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش-پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳

علوم تجربی و تفکر-پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی-پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت‌های اجتماعی-پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰

ریاضی- تعریف توان-پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰

ریاضی- تقسیم اعداد توان دار-پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی - نسبت خط و عرض از مبدا-پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰

زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

هویت اجتماعی -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

ساعت ۷:۳۰- درس جامعه شناسی ۳- پایه ۱۲- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ -درس دین و زندگی ۲ -پایه ۱۱- رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰- درس دین و زندگی ۱ -پایه ۱۰- ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۰:۱۵- درس فلسفه ۲- پایه ۱۲- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۴۵- درس زبان خارجی ۳- پایه ۱۲- مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۱۵- درس فارسی ۱- پایه ۱۰- مشترک تمامی رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۴۵- روانشناسی-پایه ۱۱- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۲:۱۵- درس آمار و احتمال-پایه ۱۱- رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۴۵- درس هندسه ۱- پایه ۱۰- رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱- پایه ۱۰- رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰

درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت ۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۳۰

پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2