نیما نکیسا: خدا را شکر حال انصاریان عزیز نسبت به دیروز صبح بهتر شده است + فیلم
پارسینه: یکی از پزشکهای بیمارستان فرهیختگان به اصرار نیما نکیسا وارد مصاحبه می شود و از مردم و طرفداران می خواهد به جهت رعایت حال دیگر بیماران بستری، مقابل بیمارستان ازدحام نکنند تا سر و صدا ایجاد نشود. این پزشک می گوید می شود از منازل هم دعا کرد و درست هم می گوید.منبع:فوتبالی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۶
۰
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2