معمای تصویری برای سنجش قدرت ذهن و بینایی + عکس
پارسینه: در مطلب زیر چند تصویر برای شما آماده کرده ایم که باید حیوان یا شئ پنهان شده در آن‌ها را پیدا کنید.
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
۰

حیوانات گاهی آنچنان در کار استتار متبحرند که تقریباً می‌توان گفت تشخیص آن‌ها بدون چشم مسلح غیر ممکن است و انگار که به ابزار خاصی برای پیدا کردن آن‌ها نیاز است.

این مسأله در مورد بعضی اجسام هم صدق می‌کند که به خوبی خود را با محیط اطراف شان یکی می‌کنند. اما پیدا کردن هیچ یک از آن‌ها برای کسانی که چشمان تیزبینی دارند سخت نیست.

در ادامه چند معمای تصویری برای شما آماده کرده ایم که باید حیوان یا شئ پنهان شده در آن‌ها را پیدا کنید. جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آماده است.

معمای شماره ۱۱

موجود کوچکی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۲

پشت این پارچه چیزی می‌بینید؟

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۳

موجود پشمالویی که در این تصویر هست را می‌توانید پیدا کنید؟

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۴

ببینید می‌توانید سنجابی که در این تصویر وجود دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۵

یک پروانه هست که جایی در این تصویر پنهان شده. می‌توانید پیدایش کنید؟

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۶

گربه‌ای که در این تصویر هست را پیدا کنید.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۷

سگی که در این تصویر هست را می‌بینید؟

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۸

دو مارمولک در این تصویر هست. پیدایشان کنید.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۱۹

گربه‌ی درون این تصویر را پیدا کنید.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۲۰

سنجابی که در این تصویر هست را پیدا کنید. راهنما: این سنجاب زال است.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

معمای شماره ۲۱
‌می‌توانید مار درون این تصویر را پیدا کنید؟

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۱

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۲

یک گربه پشت این پارچه هست.

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۳

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۴

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۵

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۶

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۷

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۱۸

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم) 

جواب معمای شماره ۱۹

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم) 

جواب معمای شماره ۲۰

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

جواب معمای شماره ۲۱

معمای تصویری؛ اجسام پنهان شده در تصاویر را پیدا کنید(قسمت دوم)

منبع: روزیاتو

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2