انتقاد اعطا به تعطیلی "کمیته نما" با دستور شهردار یکی از مناطق
پارسینه: رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران نسبت به بی توجهی برخی شهرداران مناطق به مصوبات کمیته نما واکنش نشان داد .
۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
۰

علی اعطا در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح امروز شورای شهر با بیان اینکه تذکر من مربوط به مصوبه شورا با عنوان «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» است ، گفت: علیرغم توجه به کمیته های نما در سطوح عالی شهرداری، متاسفانه در یکی از مناطق شرقی شهرداری تهران، شهردار منطقه خارج از آن فرآیندی که پیش‌بینی شده، قصد دارد تصویب و تایید برخی پروژه ها را به کمیته نما تحمیل ‌کند که کمیته نمای منطقه با آنها مخالف است .

وی با بیان اینکه در این منطقه شهردار، فشار می آورد تا پروژه نامناسب و بی هویتی در  مجاورت یکی از میادین اصلی شهر که میدان بسیار مهمی است اجرا شود، گفت: کمیته نما بر حسب نظر کارشناسی خود مخالفت می کند و حالا  به دلیل مخالفت کمیته نما، شهردار یک ماه و نیم است که جلسات کمیته را تعطیل کرده است.

اعطا با بیان اینکه به این دلیل که کمیته از اختیارات خود استفاده کرده که این نما را تایید و تصویب نکند، جلسات کمیته نما تعطیل شده است، گفت: گاهی اختلاف نظر پیش می آید که با بحث و گفت و گو حل می شود اما گاهی منطقه ای نقش و جایگاه این کمیته به عنوان مصوبه شورا را نفی می کند که این امر پذیرفته نیست.

عضو شورای تهران با بیان اینکه در مصوبه شورا حدود اختیارات و صلاحیت هایی تعیین شده و شهردار منطقه ملزم است رعایت کند و نمی تواند مصوبه شورا را در عمل نقض کند، ادامه داد: نکته جالب این است که کمیته نما در سطوح عالی شهرداری مورد توجه است بگونه ای که حناچی‌، شهردار تهران در یکی از جلسات یکی از مناطق شرکت کردند.

به گفته وی، اینکه کمیته نما با یک طرح بی‌هویت مخالفت کند، شهردار منطقه جلسه کمیته را تعطیل کنند سنگ‌روی سنگ بند نمی شود .

وی از معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شهردار تهران خواست که حساسیت نشان دهند تا در این اواخر دوره، برخی از مناطق که توجه کافی ندارند، مصوبات شورا را کم اثر نکنند و تاکید کرد که طبیعتاً اگر این موارد با تذکر حل وفصل نشود، به شکل دیگری پیگیری خواهیم کرد.

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2