کشف تشعشعات کیهانی جدید در فضای بین ستاره‌ای
پارسینه: دانشمندان دانشگاه آیووا برای اولین بار تشعشعات کیهانی با ماهیت الکترون را ثبت کردند.
۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰
۰

دانشمندان دانشگاه آیووا برای اولین بار تشعشعات کیهانی با ماهیت الکترون را ثبت کردند که توسط امواج ضربه‌ای شتاب گرفته بودند. کشف این پدیده که قبلا ناشناخته بود با استفاده از ابزار‌های موجود در کاوشگر‌های ویجر ۱ و ویجر ۲ که وارد فضای بین ستاره‌ای شدند، انجام شد.

معلوم شد که الکترون‌ها تقریباً با سرعت نور حرکت می‌کنند، یعنی حدود ۶۷۰ برابر سریعتر از امواج ضربه‌ای که در ابتدا آن‌ها را شتاب داده بودند. چند روز بعد از انفجار‌های الکترونی، ابزار‌های موجود در کاوشگر نوسانات امواج پلاسما ناشی از الکترون‌های با انرژی کمتر را ثبت کردند. سرانجام یک ماه بعد، خود موج ضربه‌ای به کاوشگر‌های فضایی رسید.

امواج ضربه‌ای ناشی از انفجار توده تاجی است و باعث انتشار گاز‌های داغ و انرژی می‌شود که با سرعت بیش از یک میلیون کیلومتر در ساعت از خورشید حرکت می‌کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2