جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۱۳ آذر
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ اعلام شد.
۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ فیزیک پودمان دو فصل دو ــ مشترک تمامی رشته‌ها ــ پایه ۱۰ و ۱۱ ــ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ رنگ‌شناسی/ استاندارد نقاشی چهره ــ رشته چهره‌سازی ــ پایه ۱۱ ــ شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا ــ رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه ــ پایه ۱۲ ــ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ طراحی ــ پایه ۱۰ ــ رشته چهره‌سازی ــ شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کاربرد مداد رنگی ــ پایه ۱۱ ــ رشته چهره‌سازی - شاخه کار دانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی ــ درس دوم (بخش سوم) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی ــ ترجمه درس سوم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی ــ تمرین‌های درس دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه‌ای معلمان ــ درس‌پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی ــ پایه ۱۰ ــ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی ــ پایه ۱۲ ــ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست‌شناسی ۱ ــ پایه ۱۰ ــ علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۱ ــ پایه ۱۰ ــ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی‌فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی.

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت ۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2