چرا در آمریکا رای الکترال کالج مهم‌تر از رای عمومی است؟ + عکس
پارسینه: در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم الکترال کالج سرنوشت انتخابات آمریکا را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. در طول تاریخ آمریکا، پنج رئیس‌جمهور از طریق رأی الکترال برنده انتخابات شده‌اند.
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹
۰

چرا در آمریکا رای الکترال کالج مهم‌تر از رای عمومی است؟ + عکس

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2