برنامه‌های درسی دوشنبه ۶ آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
پارسینه: برنامه درسی ۶ آبان مدرسه تلویزیونی ایران که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
۰
 برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که ۶ آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.


شبکه آموزش:


آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الگو سازی انواع دامن کلوش - پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت و پوشاک - شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش - رشته تراشکاری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مبانی هنر‌های تجسمی- گرافیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی- رشته الکترونیک- پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای


ابتدایی:

 
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
 

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی - درس تنظیم عصبی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی - به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم
 

دوره آموزش مجازی متوسطه:


ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹
 

متوسطه دوم:


ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی ۲ - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک درس حالت مواد - پایه ۱۰ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی -درس مثلثات فصل دو - پایه ۱۰ -رشته تجربی و ریاضی فیزیک
 

شبکه ۴


ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۸ احکام ۳ متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم

متوسطه دوره اول.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2