جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۳۰ مهر در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.
۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۵
۰

جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه  /پودمان یک - رشته مکانیک - پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی‌و حرفه‌ای
    
ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایش  پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای  

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی  -رشته تربیت کودک   - پایه ۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی  -رشته طراحی و دوخت    - پایه۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰  ادبیات فارسی  ـ درس چهارم بخش یک  پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی   -  درس چهارم  بخش یک  پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش 

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  شیمی ۱ -  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی  
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  -  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون     - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰  فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف 

ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول 

 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2