حس و حال برادرانه «محمدرضا گلزار» + عکس
پارسینه: محمد رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: برادر که داشته باشی؛ برایت مهم نیست که دیگران کنارت هستند یا نه!
۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۴
۰
 محمد رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:

برادر که داشته باشی.

برایت مهم نیست که دیگران کنارت هستند یا نه! تو کسی را داری که جایِ خالیِ تمامِ آدم هایِ دنیا را برایت پر می‌کند، کسی که مانندِ کوهی محکم و استوار، پشتِ بی پناهی ات می‌ایستد و به جایِ تو با نگرانی و ترس هایِ تو می‌جنگد.

در نا امیدی ات امید می‌شود و با تمامِ عشق و توانش در هر شرایطی دنبالِ شادی و لبخندِ تو می‌گردد.

برادر که داشته باشی؛ یکی را داری که به سمتِ پیروزی و موفقیت روانه ات کند و موفق که شدی؛ بِایستد و با کمالِ افتخار، تشویقت کند. کسی که برایِ خوشبختیِ تو زمین و زمانه را به هم بدوزد و تحتِ هر شرایطی هم که باشد؛ پایِ تمامِ حرف و قرارهایش بایستد.

برادر که داشته باشی؛ هم رفیق داری، هم عشق، هم امید و هم تکیه گاه.

برادر را باید داشت!

که اگر نباشد.

جایِ خالی اش با تمامِ آدم هایِ خوبِ جهان هم پر نخواهد شد!
حس و حال برادرانه «محمدرضا گلزار» + عکس
 
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید