۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۰

کشف پتوی بلعیده شده در شکم مار + فیلم

پارسینه: مارها موجودات عجیبی هستند، جانورانی که به نظر می‌رسد زمانی که گشنه باشند هر چیزی را می‌بلعند، حتی یک پتو را.
کشف پتوی بلعیده شده در شکم مار + فیلم