پارسینه: مارها موجودات عجیبی هستند، جانورانی که به نظر می‌رسد زمانی که گشنه باشند هر چیزی را می‌بلعند، حتی یک پتو را.
۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۰