گوناگون

خطرناکترین گونه دریایی که با سمش انسان را میکشد

پارسینه: سینداریا گونه دریایی است و انواع گوناگونی دارد که بیش از ۱۰۰ گونه آن برای انسان خطر ساز است.
۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۵:۳۰
۰
خطرناکترین گونه دریایی که با سمش انسان را میکشد
سینداریا که کاوتنان هم نامیده می‌شود، بیش از نه هزار گونه دارد که ۱۰۰ گونه آن برای انسان خطرساز است، از دیدگاه تکاملی سینداریا‌ها ساختار پیچیده تری نسبت به اسفنج‌ها دارند و شامل شقایق و عروس دریایی می‌شوند.

این جانوران، تقارن شعاعی داشته و بخش‌های همسان، در پیرامون یک محور مرکزی، ساختار بندی و تکرار شده اند. جانوران با تقارن شعاعی از تمام زوایا یکسان به نظر می‌رسند و فاقد سر، جلو و پشت هستند؛ اما یک سطح دهانی نقش دهان را ایفا می‌کند و در فراتر از دهان، در سوی دیگر نیز دارای یک سطح دیگری هستند.

سینداریا‌ها یک دهان مرکزی با تعدادی بازوی دهانی کشیده (تانتاکول) و انگشت مانند دارند که غذا را صید و هدایت می‌کنند. روده‌ی این جانوران یک حفره‌ی گود است که یک منفذ دارد که این منفذ همان دهانش است.

سینداریا‌ها فاقد مغز و اعصاب حقیقی هستند، اما سلول‌های عصبی ویژه‌ای دارند. این سلول‌ها با یکدیگر در ارتباط بوده و یک شبکه‌ی عصبی را می‌سازند که سیگنال‌های عصبی را در تمام جهات انتقال می‌دهند. این سیستم عصبی ساده می‌تواند رفتار‌هایی را به نسبت در سطح بالا، از خود نمایان سازد. بعضی از شقایق‌های دریایی می‌توانند به کلنی‌های دیگر حمله کنند.

اکثر گونه‌های این جانور دریایی، سمی هستند و هرساله بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در دنیا توسط این جانداران، صدمه می‌بینند. گرچه اغلب این مصدومین نیاز به اقدامات تکمیلی درمانی ندارند، ولی گاهی در اثر صدمه این عروس‌های دریایی، مرگ نیز حادث می‌شود. این جانداران در سطح گسترده‌ای در خلیج فارس و دریای عمان نیز حضور دارد.

هرساله در فصول بهار و تابستان با موارد زیادی از گزش این جانور دریایی گزارش می‌شود و اگرچه برخی از مصدومین بدون درمان خاصی بهبود می‌یابند، به همین دلیل گزش توسط گونه‌ای خاص یا به دلیل حساسیت فرد گزیده شده، نیاز به اقدامات تکمیلی درمانی و بیمارستانی وجود دارد، بنابراین تحقیق روی این جاندار و جداسازی زهر آن و بررسی میزان سمیت و کشندگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<