گوناگون

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۲۹ شهریور

پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۲۹ شهریور از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۰
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۲۹ شهریور

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه ۲۹ شهریور به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲- رشته طراحی دوخت

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ طراحی معماری پایه ۱۱ و ۱۲ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الزامات محیط کار پایه ۱۰ مشترک

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲:۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۲۵ تا ۱۲:۵۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی ۲)

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ۱)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی پایه نهم (مکالمه و لغات درس ۱)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر۲

متوسطه دوم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ مشترک رشته تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه هفتم متوسطه اول

 

منبع: پارسینه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<