برگزاری دومین وبینار قانون گذاری آب و هوا/ بررسی رویکردهای قانونی در پیوند اقیانوس و آب و هوا
با حضور رضاخواه دبیرکل گروه پارلمانی ایران در اتحادیه بین المجالس صورت گرفت؛
پارسینه: دومین وبینار قانونگذاری آب و هوا عصر امروز با حضور مجتبی رضاخواه دبیرکل گروه پارلمانی ایران در اتحادیه بین المجالس برگزار شد.
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰
۰

دومین وبینار قانون گذاری آب و هوا عصر امروز پنجشنبه باموضوع رویکردهای قانون و حاکمیت در پیوند اقیانوس و آب و هوا با حضور مجتبی رضاخواه دبیرکل گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المجالس و با مشارکت دبیر خانه اتحادیه، مرکز قانون توسعه بین الملل پایدار و کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا برگزار شد.

این وبینار با هدف تعامل با فرایندهای سیاستگذاری داخلی برای بررسی چگونگی تقویت قوانین موثر بر تغییرات آب و هوایی و اقیانوس ها انجام شد. هدف از برگزاری این نشست شناسایی بهترین شیوه های مربوط قانون گذاری و ایجاد تمهیدات نهادی برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا بود.

در این وبینار با حضور مجتبی رضاخواه دبیرکل گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المجالس، خانم هافیدا لاهیول عضو دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوا، خانم الکساندرا هدینگتون محقق مرکز حقوق بین الملل توسعه پایدار و احمد سلیم عضو پارلمان کشور مالدیو به سخنرانی پرداختند.

در این سخنرانی ها مسائلی همچون روند اجرای توافقنامه پاریس، تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم، کاهش استفاده از زباله های پلاستیکی ، وضعیت اقیانوس ها، مدیریت حوزه ساحلی کشورها، افزایش سطح دریاها، اهداف توسعه پایدار در حوزه اقلیمی و کنوانسیون سازمان ملل در حوزه دریاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید