گوناگون

برنامه‌های درسی پنجشنبه ۲۷ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۹
۰
برنامه‌های درسی پنجشنبه ۲۷ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی  پایه١٠ رشته تربیت بدنی

ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار          

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه ونرم افزار      

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  کاربرد فناوری نوین  پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات       

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت١٢ تا١ فارسی ونگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠ تا١۵عربی پایه هفتم( درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی پایه نهم ( درس اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم  :

ساعت١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها   

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی

ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی آموزش داده می شود.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
<