پنجشنبه ۲۷ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان

پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ اعلام شد.
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۷
۰
پنجشنبه ۲۷ شهریور؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه ۱۲ رشته شبکه و‌نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کاربرد فناوری نوین پایه ۱۱ مشترک شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ ارتباط موثر پایه ۱۲ رشته خدمات

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ فارسی و‌نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی پایه هفتم (درس اول)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی پایه هشتم (درس اول)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی پایه نهم (درس اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران. موضوع: چرخه تدریس مجازی، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم: 

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ درس ریاضی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ تاریخ ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمامی رشته‌ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت ۱۵ عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۵.۳۰ عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۶.۳۰ عربی زبان قران ۴ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2