۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰
۰

بازگشت کارگران هفت تپه به مزارع+ فیلم

پارسینه: پارسینه: پس از بازگشت کارگران به مزارع، کشت نیشکر در ۴۷۰۰ هکتار از اراضی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آغاز شد.
بازگشت کارگران هفت تپه به مزارع+ فیلم
منبع: میزان