پارسینه: پارسینه:گرازی که یکی از بچه هایش در چنگال یک پلنگ گرفتار شده بود با حمله به شکارچی خطرناک موفق شد بچه اش را نجات دهد.
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۳
۱
بهترین خرید
نظرات
یک ایرانی
کاش می زد پلنگ رو نابود می کرد. دندان های حیوان وحشی رو باید کند و براشون چلو خورشت و فرنی گذاشت تا دیگه هوس گوشت نکنند همینطور دو پاهای وحشی رو که فقط بلدند گوشت کوفت کنند.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید