پارسینه: پارسینه: نتایج یک تحقیق جامعه شناسانه نشان داد که به طور تقریبی در سراسر جهان بعد از پایان کرونا فقط ۱۰ درصد مردم به زندگی عادی خود برمی گردند.
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۴
۰
 در صورتی که پاندمیک کرونا به پایان برسد فقط ۱۰ درصد مردم به همان زندگی قبل از دوران کرونای خود برمی گردند و زندگی ۹۰ درصد بقیه با شیوه متفاوت و شغل‌های متفاوت و البته موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی متفاوتی دنبال خواهد شد.

این تحقیق جامعه شناسانه که در دانشگاه UCL لندن انجام شده بیش از سه ماه زمان برده. بر اساس نتایج به دست آمده از از این تحقیق جهانی از هر ده نفر فقط یک نفر به زندگی عادی قبل از شیوع ویروس کرونا برمی گردد، به این ترتیب که همان شغل سابق را دارد و همان مناسبات قبلی زندگی خود را تکرار می‌کند، اما ۹ نفر از هر ۱۰ نفر دیگر چنین نیستند و با شرایط متفاوتی روبرو خواهند شد.

همچنین دو درصد از مردم گفتند که "به طور کامل" نحوه زندگی خود را تغییر می‌دهند.

بر اساس این گزارش اکثر مردم به دلیل موقعیت‌های شغلی سبک زندگی خود را تغییر می‌دهند. آن‌ها یا شغل خود را از دست داده اند یا به کار در خانه برای زمینه‌های مختلف شغلی عادت کرده اند.
 
 
منبع:دیلی میل
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید