پارسینه: احسان علیخانی از دغدغه‌های مردم منظقه ای تهران می‌گوید که خود او نیز تا هجده سالگی ساکن آنجا بوده است.
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۹
۰

احسان علیخانی از دغدغه‌های مردم منظقه ای تهران می‌گوید که خود او نیز تا هجده سالگی ساکن آنجا بوده است.