فقط ۲۷ درصد از شرکت کنندگان در کنکور تجربی ۹۹ به دانشگاه می‌روند
پارسینه: مسافری به بیان توضیحاتی درباره میزان رقابت در کنکور سراسری ۹۹ بین ۵ رشته مختلف و میزان قبولی داوطلبان در دانشگاه‌ها پرداخت.
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۵
۰
افشین مسافری مشاوره تحصیلی و کنکور، درباره میزان رقابت در کنکور سراسری ۹۹ در رشته‌های مختلف، گفت: در گروه علوم انسانی تعداد شرکت کنندگان ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ داوطلب و تعداد صندلی خالی در شاخه‌های مختلف این رشته در دانشگاه‌ها ۱۰۳ هزار و ۲۱۸ صندلی است، در حالی که کل ظرفیت پذیرش در رشته علوم انسانی ۳۰۸ هزار و ۱۵۴ نفر است.

او در ادامه بیان کرد: در گروه علوم تجربی تعداد کل شرکت کنندگان ۵۹۴ هزار و ۲۵۹ داوطلب هستند و تعداد صندلی‌های خالی در شاخه‌های مختلف علوم تجربی در دانشگاه‌ها ۴۶۷ هزار و ۲۷۰ صندلی است. کل ظرفیت پذیرش در رشته‌های تجربی در دانشگاه‌ها برای ورودی مهر ماه ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ نفر خواهد بود.

این مشاوره تحصیلی و کنکور در ادامه بیان کرد: در گروه ریاضی فیزیک تعداد شرکت کنندگان ۱۵۵ هزار و ۲۵۰ داوطلب هستند و کل ظرفیت پذیرش ۲۳۶ هزار و ۲۲۳ نفر است. در حالی که تعدادصندلی‌های خالی در شاخه‌های مختلف این رشته ۹۱۷ هزار و ۸۶ صندلی است.

او ادامه داد: در گروه زبان خارجه کل شرکت کنندگان ۱۷۴ هزار و ۴۱۲ داوطلب و تعداد افرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵ هزار و ۳۴ نفر هستند. در گروه هنر کل شرکت کنندگان ۱۱۳ هزار و ۷۳۲ داوطلب و تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲ هزار و ۲۴۹ نفر هستند.

این مشاوره تحصیلی و کنکور افزود: تعداد کل شرکت کنندگان در کنکور سراسری ۹۹ در پنج گروه یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر است که نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل ۲۰/۲۶ درصد، نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل ۶۳/۵۰ درصد و نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل ۱۴/۲۸ درصد است. همچنین افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند ۰/۷۴ درصد و افرادی که فقط در گروه هنر شرکت کرده اند ۱/۲۱ درصد هستند.

تمام شرکت کنندگان گروه‌های انسانی و ریاضی در کنکور سراسری پذیرفته خواهند شد
او در ادامه بیان کرد: شانس قبولی گروه انسانی در کنکور سراسری ۱۵۰/۳۶ درصد، شانس قبولی گروه تجربی ۲۷/۲۴ درصد و شانس قبولی گروه ریاضی ۱۶۳/۵۴ درصد است.

این مشاوره تحصیلی و کنکور ادامه داد: نتیجه تحلیل به این معناست که در گروه‌های انسانی و ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت خالی نیز وجود خواهد داشت.

مسافری افزود: در گروه علوم تجربی به دلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین و نفس گیر، فقط ۲۷/۲۴ درصدِ شرکت کنندگان در کنکور سراسری پذیرفته خواهند شد.
 
 
 
منبع:باشگاه خبرنگاران
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید