پارسینه: روایت سردار شهید سلیمانی از ۶سال انتظار برای دریافت انگشتری از رهبرانقلاب تا بعد از جنگ۳۳روزه را مشاهده کنید.
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۲
۰

 منبع: ایسنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید