نگاهی به چهره سیاستمداران در پشت ماسک
پارسینه: شاید هیچ چیزی جز بیماری مرگبار کرونا، باعث نمی شد میلیاردها انسان در کره زمین برای حفظ جانشان از ماسک استفاده کنند. دیدن چهره مقامات سیاسی کشورمان در پشت ماسک شاید خالی از لطف نباشد.
۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
۰
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید