سوت زنان فساد مستند عمل کنند
رشیدی کوچی:
پارسینه: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: در آشکارکردن فساد این نکته حائز اهمیت است که سوت زنان باید مستند عمل کنند و نباید به سمت و سوی اتهام زنی بروند، با چنین دقت نظری قطعا فساد برچیده می شود و کشور فضای لازم برای پیشرفت را پیدا می کند.
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲
۰

جلال رشیدی کوچی با اشاره به طرح حمایت از آشکارکنندگان فساد، گفت: طرح سوت زنی، یا همان حمایت از آشکارکنندگان فساد، از سوی نمایندگان آماده و تدوین شده است، با توجه ضرورت حمایت از این امر، انتظار می رود هر چه سریع تر طرح سوت زنی در مجلس به سرانجام برسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح ذیل موضوع شفافیت قرار می گیرد، ادامه داد: مادامی که افراد فاسد یا مافیایی که در هر نقطه از کشور احساس امنیت کنند به تخلف خود اداماه می دهند، شرایط اقتصادی کشور با بحران مواجه است.

وی با اشاره به تاثیر طرح مذکور، اظهار داشت: اگر باندهای فساد به این نتیجه برسند که میلیون های چشم آنها را نظاره می کند و پیگیر تخلفاتشان است، دیگر جرأت تخلف نخواهند داشت. اما در حال حاضر چند هیات بازرسی ارگان های خاص نظارت ارا بر عهده دارند و از توان نظارتی کافی برخودار نیستند ازاین رو با تقویت و حمایت از نظارت اجتماعی می توان مانع از ریشه دواندن فساد در کشور شد.

نماینده مردم مرودشت با تاکید براینکه باید ریشه فساد خشکانده شود، گفت: یکی از راه های تقویت نظارت اجتماعی، تدون قوانینی است که از آشکارکنندگان فساد حمایت مالی و قانونی کند، بنابراین باید در طرح سوت زنی مشوق های مالی برای افرادی که با ادله و سند فسادی را آشکار می کنند در نظر گرفت و ادله را در اختیار قوه قضاییه برای پیگیری قضایی قرار دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: در آشکارکردن فساد این نکته حائز اهمیت است که سوت زنان باید مستند عمل کنند و نباید به سمت و سوی اتهام زنی بروند، با چنین دقت نظری قطعا فساد برچیده می شود و کشور فضای لازم برای پیشرفت را پیدا می کند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید