فیلم نزدیک و کامل از هر دو انفجار روز گذشته بیروت
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵
۰
منبع: پارسینه