حریق جنگل لویزان اطفا شد
 با حضور به موقع یک ایستگاه آتش‌نشانی حریق جنگل لویزان اطفا شد و گسترش پیدا نکرد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳
۰

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره آتش‌سوزی جنگل لویزان  گفت: آتش‌سوزی در این منطقه زیاد نبود و نزدیک هزار متر از علف‌های هرز سوخت.
او ادامه داد: با حضور به موقع یک ایستگاه آتش‌نشانی این حریق اطفا شد و گسترش پیدا نکرد.

ملکی درباره دود زیادی که از فاصله‌های دور هم دیده می‌شد، گفت: آتش‌سوزی علف‌های خشک و هرز به طور طبیعی دود زیادی ایجاد می‌کند و دلیل زیاد بودن آتش نیست.

حریق جنگل لویزان اطفا شد
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳
 با حضور به موقع یک ایستگاه آتش‌نشانی حریق جنگل لویزان اطفا شد و گسترش پیدا نکرد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره آتش‌سوزی جنگل لویزان  گفت: آتش‌سوزی در این منطقه زیاد نبود و نزدیک هزار متر از علف‌های هرز سوخت.
او ادامه داد: با حضور به موقع یک ایستگاه آتش‌نشانی این حریق اطفا شد و گسترش پیدا نکرد.

ملکی درباره دود زیادی که از فاصله‌های دور هم دیده می‌شد، گفت: آتش‌سوزی علف‌های خشک و هرز به طور طبیعی دود زیادی ایجاد می‌کند و دلیل زیاد بودن آتش نیست.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید