فیلم فوق لحظه عملیات نجات مردی را نشان می دهد که به گمان مردم جسدش در کانال غوطه ور بوده، اما حقیقت ماجرا این است که این مرد لائوسی برای خنک شدن وارد کانال آب در یک روستا شده و با ریلکس کردن در حال لذت از آب و خنک شدن بوده است که مردم با اورژانس تماس می گیرند و در نهایت ماجرا با خنده حاضران و بهم خوردن لحظه تمرکز و آسایش مرد لائوسی پایان می یابد!
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۵
۰
فیلم فوق لحظه عملیات نجات مردی را نشان می دهد که به گمان مردم جسدش در کانال غوطه ور بوده، اما حقیقت ماجرا این است که این مرد لائوسی برای خنک شدن وارد کانال آب در یک روستا شده و با ریلکس کردن در حال لذت از آب و خنک شدن بوده است که مردم با اورژانس تماس می گیرند و در نهایت ماجرا با خنده حاضران و بهم خوردن لحظه تمرکز و آسایش مرد لائوسی پایان می یابد!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید