یک هیئت کارشناسی از سازمان ملل گزارشی ارائه کرده اند که نشان می‌دهد کره شمالی به توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش ادامه می‌دهد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴
۰
به گزارش شبکه ان. اچ. کی، طبق گزارش سازمان ملل، کره شمالی با بودجه‌ای که به طور غیرقانونی از طریق حمل و نقل کالا به صورت کشتی به کشتی که تخطی از تحریم‌های سازمان ملل است به دست می‌آورد، به توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه می‌دهد.

ان. اچ. کی می‌گوید به یک نسخه از این گزارش که از سوی هیئتی از متخصصان سازمان ملل گردآوردی شده، دست پیدا کرده است. این هیئت ارزیابی کرده است که در طول مدت شش ماه گذشته و در ماه جولای تا چه حدی تحریم‌های اعمال شده علیه کره شمالی اجرا شده است.

طبق این گزارش، کره شمالی دوباره بر تعهداتش نسبت به حفظ و توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش تاکید کرده است.

این گزارش می‌افزاید که کره شمالی در ماه مارس چهار آزمایش پرتاب موشک‌های بالستیک کوتاه برد انجام داده و به توسعه زیرساخت‌ها و گنجایش لازم برای برنامه موشک‌های بالستیکش ادامه داده است.

همچینین این گزارش مطرح می‌کند که کره شمالی از ماه مارس با صادرات غیرقانونی ذغال سنگ از طریق دریا و کسب درآمد غیرقانونی از این طریق در مقابل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مقاومت کرده است.

کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نگرانی‌هایی جدی درباره وضعیت تشریح شده در این گزارش هیئت متخصصان سازمان ملل مطرح کرده اند. این کمیته برنامه دارد از تمام کشور‌های عضو بخواهد که قطعنامه‌های مربوط به تحریم‌ها را کاملا اجرا کنند.
یک هیئت کارشناسی از سازمان ملل گزارشی ارائه کرده اند که نشان می‌دهد کره شمالی به توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش ادامه می‌دهد.
به گزارش شبکه ان. اچ. کی، طبق گزارش سازمان ملل، کره شمالی با بودجه‌ای که به طور غیرقانونی از طریق حمل و نقل کالا به صورت کشتی به کشتی که تخطی از تحریم‌های سازمان ملل است به دست می‌آورد، به توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه می‌دهد.

ان. اچ. کی می‌گوید به یک نسخه از این گزارش که از سوی هیئتی از متخصصان سازمان ملل گردآوردی شده، دست پیدا کرده است. این هیئت ارزیابی کرده است که در طول مدت شش ماه گذشته و در ماه جولای تا چه حدی تحریم‌های اعمال شده علیه کره شمالی اجرا شده است.

طبق این گزارش، کره شمالی دوباره بر تعهداتش نسبت به حفظ و توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش تاکید کرده است.

این گزارش می‌افزاید که کره شمالی در ماه مارس چهار آزمایش پرتاب موشک‌های بالستیک کوتاه برد انجام داده و به توسعه زیرساخت‌ها و گنجایش لازم برای برنامه موشک‌های بالستیکش ادامه داده است.

همچینین این گزارش مطرح می‌کند که کره شمالی از ماه مارس با صادرات غیرقانونی ذغال سنگ از طریق دریا و کسب درآمد غیرقانونی از این طریق در مقابل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مقاومت کرده است.

کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نگرانی‌هایی جدی درباره وضعیت تشریح شده در این گزارش هیئت متخصصان سازمان ملل مطرح کرده اند. این کمیته برنامه دارد از تمام کشور‌های عضو بخواهد که قطعنامه‌های مربوط به تحریم‌ها را کاملا اجرا کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید