معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به منظور انجام تحقیقات نافع و کاربردی و توسعه فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، در سال ۱۳۹۹ از طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری براساس موارد مندرج در فراخوان حمایت می نماید.
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰
۰
فراخوان حمایت از طرح پژوهشی و پایان نامه
 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به منظور انجام تحقیقات نافع و کاربردی و توسعه فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، در سال ۱۳۹۹ از طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری براساس موارد مندرج در فراخوان حمایت می نماید.
فراخوان حمایت از طرح پژوهشی و پایان نامه
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید