نماز عید قربان در مسجد جامع زاهدان با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شد.
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
۰
نماز عید قربان در مسجد جامع زاهدان با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید