بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که ارزش معاملات بازار مسکن تهران طی خرداد امسال بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
۰
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی تیرماه امسال ۱۲۲۳۴ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران ثبت شده است. این تعداد در مقایسه با ماه قبل از آن (خردادماه ۹۹) حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.

در خرداد ۹۹ ارزش معاملات مسکن ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش معاملات ماه گذشته بازار مسکن تهران با رشد حدود ۴۰ درصدی (۳۹.۴۳ درصد) به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در اردیبهشت ماه امسال نیز ارزش معاملات مسکن تهران حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اولین ماه سال کاهشی بود. ارزش معاملات تیرماه سال گذشته ۴ هزار ۸۹۸ میلیارد تومان بود.
منبع: تسنیم
بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که ارزش معاملات بازار مسکن تهران طی خرداد امسال بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی تیرماه امسال ۱۲۲۳۴ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران ثبت شده است. این تعداد در مقایسه با ماه قبل از آن (خردادماه ۹۹) حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.

در خرداد ۹۹ ارزش معاملات مسکن ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش معاملات ماه گذشته بازار مسکن تهران با رشد حدود ۴۰ درصدی (۳۹.۴۳ درصد) به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در اردیبهشت ماه امسال نیز ارزش معاملات مسکن تهران حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اولین ماه سال کاهشی بود. ارزش معاملات تیرماه سال گذشته ۴ هزار ۸۹۸ میلیارد تومان بود.
منبع: تسنیم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید