شاکری:
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نقص و خلاء قانون در حوزه اراضی منابع طبیعی وجود دارد، از اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین خبر داد.
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸
۰

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و ‫سرمایه‌های طبیعی عامه مردم تاکید کرد و گفت: براساس قانون، جنگل‌ها و کوه‌ها جزو انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست و به همه مردم تعلق دارد. خوشبختانه قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوعات ورود کرده و مانع سوءاستفاده سودجویان خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقص و خلاء قانون در حوزه اراضی منابع طبیعی وجود دارد ادامه داد: تا زمانی که تکلیف این اراضی به صورت کامل مشخص نشود، امکان سوءاستفاده وجود داشته و افراد سودجو با شناسایی نقص قانون و تناقضات قانونی، اراضی ملی را تصرف و تملک می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از اراضی خدادادی و طبیعی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به‌صورت مکرر قوانین جدیدی تصویب و یا قوانین گذشته را اصلاح کنیم، چرا که مشکل اصلی در حوزه اجرای قانون است. از این رو معتقدم باید مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین مربوطه نظارت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس به اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین اشاره کرد و گفت: اگر هر یک از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک حوزه خاص تا پایان دوره 4 سال نمایندگی خود به صورت مستمر و روزانه مامور نظارت و رسیدگی به اجرای درست قوانین در کشور شود، جلوی بسیاری از کم کاری‌ها در حوزه اجرا و تخلفات گوناگون گرفته خواهد شد./

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نقص و خلاء قانون در حوزه اراضی منابع طبیعی وجود دارد، از اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین خبر داد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و ‫سرمایه‌های طبیعی عامه مردم تاکید کرد و گفت: براساس قانون، جنگل‌ها و کوه‌ها جزو انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست و به همه مردم تعلق دارد. خوشبختانه قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوعات ورود کرده و مانع سوءاستفاده سودجویان خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقص و خلاء قانون در حوزه اراضی منابع طبیعی وجود دارد ادامه داد: تا زمانی که تکلیف این اراضی به صورت کامل مشخص نشود، امکان سوءاستفاده وجود داشته و افراد سودجو با شناسایی نقص قانون و تناقضات قانونی، اراضی ملی را تصرف و تملک می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از اراضی خدادادی و طبیعی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به‌صورت مکرر قوانین جدیدی تصویب و یا قوانین گذشته را اصلاح کنیم، چرا که مشکل اصلی در حوزه اجرای قانون است. از این رو معتقدم باید مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین مربوطه نظارت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس به اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین اشاره کرد و گفت: اگر هر یک از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در یک حوزه خاص تا پایان دوره 4 سال نمایندگی خود به صورت مستمر و روزانه مامور نظارت و رسیدگی به اجرای درست قوانین در کشور شود، جلوی بسیاری از کم کاری‌ها در حوزه اجرا و تخلفات گوناگون گرفته خواهد شد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید