پزشک ایرانی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار صدا وسیما، پیش‌خرید واکسن ویروس‌کرونا را تکذیب کرد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
۰
 پزشک ایرانی با اشاره به این موضوع که ویروس‌کرونا هزار چهره و همواره در حال تغییر است، اعلام کرد که این ویروس، حداقل تا یک سال همراه ما خواهد بود و تا زمان پیشرفت فرایند تولید واکسن، نمی‌توان خبر قطعی درمورد تاریخ دقیق تولید آن منتشر کرد.
پزشک ایرانی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار صدا وسیما، پیش‌خرید واکسن ویروس‌کرونا را تکذیب کرد.
 پزشک ایرانی با اشاره به این موضوع که ویروس‌کرونا هزار چهره و همواره در حال تغییر است، اعلام کرد که این ویروس، حداقل تا یک سال همراه ما خواهد بود و تا زمان پیشرفت فرایند تولید واکسن، نمی‌توان خبر قطعی درمورد تاریخ دقیق تولید آن منتشر کرد.